top of page

KV Ekonomi AB jobbar med löpande bokföring, löneadministration, avstämningar, fakturering, deklaration, bokslut,  ekonomisk och skatterådgivning, skatteplanering och årsbokslut. Vi erbjuder ett ständigt utvecklande arbete där kunden är i fokus. 

bottom of page